FLASHNEWS
ലോക പരിസ്‌ഥിതിദിനം ( World Environment Day )ആചരിച്ചു I വി. ഗീവർഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ പെരുന്നാൾ I മർത്തമറിയം സമാജം പ്രവർത്തന ഉദ്‌ഘാടനം I ഓശാന ശുശ്രുഷ നടത്തപ്പെട്ടു I കാതോലിക്കദിനാഘോഷം I അഭി. ഡോ . യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറസ് തിരുമേനിക്ക് സ്വികരണം നൽകി I വിശുദ്ധവാര ശുശ്രുഷകൾക്ക് അഭി. ഡോ . യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറസ് തിരുമേനി I യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ 2019- 20 പ്രവൃത്തി വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും, പൊതുസമ്മേളനവും I മഹായിടവകയുടെ പുതിയ ഭരണസാരഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും I മഹായിടവകയിൽ യുവജനസംഗമം 2019 നടത്തപ്പെട്ടു I യുവജനസംഗമം 2019 I തണൽ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ സമാപനവും പുരസ്‌കാര ദാനവും മഹായിടവകയിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. I ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. I കുനിഗൽ സെന്റ്. ഗ്രീഗോറിയോസ് ദയാഭാവന് മസ്കറ്റ് മഹാ ഇടവകയുടെ ധനസഹായം കൈമാറി I ഡയാലിസിസ് യുണിറ്റ് സമർപ്പണവും ഫലകം അനാച്ഛാദനവും. I
CATHOLICOS
H.H. BASELIUS MAR THOMA PAULOSE II
SUPREME HEAD OF MALANKARA ORTHODOX CHURCH CATHOLICOS AND MALANKARA METROPOLITAN (2010-PRESENT)
(2010-Present)
PROFILE

Three score years ago in a small village called Mangad near Kunnamkulam was born Paul on 30th Aug 1946 in the ancient Syrian Christian family of Kollannur to K. I. Ipe and Kunjeetty. Paul’s mother hails from the famous family of Pulikkottil and Paul was baptized at St. mary’s orthodox church, pazhanj. Groomed by his parents and grandparents, Paul had his LP and UP education at Mangad schools.

He had his secondary education at Govt. H. S, Pazhanji, Paul moved to the city of Thrissur for his pre-university and undergraduate studies at St. Thomas college, Thrissur from where Paul passed in flying colors. He had his postgraduate studies in sociology at CMS College, Kottayam.

From his childhood, Paul showed a keen interest in spiritual matters. His parish church, St. Marys Orthodox church was the nerve center of his spiritual growth. At the age of 13, he was selected by his parish priest to be vast in the ‘washing of feat’ service celebrated by H G Paulose Mar Severios Metropolitan. This marked a turning point in the life of young Paul when the metropolitan invited him to the priesthood. The influence of his parents especially that of his mother who hails from the famous Pulikkottil family played a great role in molding his early life. Even from his childhood, he uses to learn Syriac chants and prayers and was very keen in attending the church service. Young Paul joined the Orthodox Theological Seminary from where he secured GST and took BD from the Serampore University.

HG the late Yuhanon Mar Severios, Metropolitan of Kochi diocese ordained him as subdeacon at Parumala Seminary on 8th April 1972 and as a deacon at Sion seminary, Koratty on 31st May 1973. He was ordained as a priest by HG the late Yuhanon Mar Severios at Sion Seminary, Koratty on 2nd June 1973. Fr K. I. Paul celebrated his first Holy Qurbana at Mar Gregorius Orthodox Chapel Mangad.

Fr. Paul served as a model shepherd of St. Marys Orthodox Church Ernakulam, Moolepat Orthodox church Pazhanji, St. Marys Magdalene Convent Adappotty, Kummanmkulam and Medical College Chapel Kottayam. The Malankara Syrian Christian association held at MGM Thiruvalla on December 28th, 1982 elected Fr Paul as metropolitan. HG the late Mathews Mar Coorilos (later H H Moran Mar Baselius Mar Thoma Mathews II) professed him Ramban on 14 May 1983 at Parumala Seminary. On 15th May 1985 HH Moran Mar Baselius Marthoma Mathews I consecrated Paul ramban as Episcopa with the name Paulose Mar Milithios.

H G Paulose Mar Milithios had the privilege of becoming the first bishop of newly formed Kunnamkulam diocese on 1st August 1985. His Grace was elevated as Metropolitan on 25th Oct 1991. besides shepherding the kunnamkulam dioceses His Grace serves as the president of Orthodox Syrian Sunday school association of the east (OSSAE), MBCH Mannapra Vadavucode, Pulikottil Mar Divannasius Bhavan Kottapady. His Grace is the vice president of Mar Gregorios Orthodox Christian Student Movement of India, MMM hospital, Kunnamkulam and manager of M. D. college Pazhanji. His grace has also served as the president of the Orthodox Youth Movement.

The Holy Episcopal Synod and the Managing committee nominated His Grace as the successor to the Catholicos of the East and Malankara Metropolitan on 27 Sep 2006. Elevated to the throne of The Catholicos of The East and Malankara Metropolitan on 1 Nov 2010.

POSTAL ADDRESS :
Catholicate Aramana
Devalokam Post or P.O.
Kottayam, Kerala,
South India.
Tel: 0481-2578499, 0481-2578500
Email Id: catholicos@mosc.in / marmilithios@gmail.com
www.catholicatenews.in
Facebook Id: fb.com/BaseliosMarthomaPauloseII
PREVIOUS CATHOLICOS
H.H BASELIOS MARTHOMA DIDYMOS I
(2005–2010 retired )
Died: 26 May 2014
H.H BASELIOS MARTHOMA MATHEWS II
(1991–2005 retired )
Died: 26 Jan 2006
H.H BASELIOS MARTHOMA MATHEWS
(1975–1991 retired )
Died: 08 Nov 1996
H.H BASELIOS AUGEN I
(1964-1975 retired )
Died: 08 Dec 1975
H.H BASELIOS GEEVARGHESE II
(1929–1964 retired )
Died: 30 Jan 1964
H.H BASELIOS GEEVARGHESE I
( 1925–1928 retired )
Died: 17 Dec 1928
H.H BASELIOS PAULOS I
(1912–1913 retired)
Died: 03 May 1993
അതു കൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചു എന്റെ വിധികൾ പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശത്തു നിർഭയം വസിക്കും.
- ലേവ്യപുസ്തകം 25:18
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും.
- കൊരിന്ത്യർ 1
യഹോവതന്നേ നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും; നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല; നീ പേടിക്കരുതു, ഭ്രമിക്കയുമരുതു.
- ആവർത്തനം - അദ്ധ്യായം 31: 8
യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും.
- മത്തായി 7:7